ATT KÖRA I 90 PÅ 80-VÄG...

...är mycket värre än att köra i 110 på 90-väg! 
Åtminstone enligt mej.

Och jag tror att någon eller några håller med mej.
Om nu vägverket sänker hastigheten till 80 km/tim på en speciell vägsträcka
så har detta föranletts av många olyckor eller att trafiken är ovanligt intensiv.

Att då överträda hastighetsgränsen är, enligt mej, att göra ett lite större brott än
att köra för fort på 90-väg, då vi ju ALLA (inkl. MEJ !!!)  hamnar över gränsen på dessa "vanliga
vägar" nån gång. Ordet "ALLA" är i detta exempel så rätt använt, att det nog sällan varit så adekvat. Jag försöker nämligen i min stora rättrådighet och (f'låt buskisen men...) "rattrådighet"*, att anstränga mej att hålla hastighetsgränserna. Det är mycket lätt när man har en farthållare, med vilkens hjälp man smidigt håller hastigheten exakt på nuffran.

Det heter ju egentligen "KONSTANTFARTHÅLLARE", vilket syftar på att man ska köra ekonomiskt och säkert, men även att man inte bara håller hastighetsgränsen uppåt, utan även nedåt, vilket ju medtrafikanter i andra fordon gläds åt, då de inte hamnar bakom nån som kör "berg&dalbana" mellan olika farter.
Nu heter det ju "Cruise Control" på utrikiska och, jag håller med, det låter allra häftigast att säga!
(...nog förefaller det som om jag sponsras av "Cruise Control Manufacturers Association of the Whole Wide World" - CCMWWW - men så är inte fallet ... kunde nog inbringat några spänn annars...men min tanke är att visa på ett enkelt "fathållarknep" som finns inbyggt i de flesta moderna bilar - även min SAAB 9-5 årsmodell 2002)

Jag emotser mycket gärna synpunkter och kommentarer till min lilla tes.
  Pussa varann i trafiken!
* RATTRÅDIGHET = En bilist som innehar egenskaperna Synnerligen duktig, Säker, Rutinerad och Slående vacker.
 Denne bilist är slutligen mycket ödmjuk.

                                                          tycker vännen Socrate

RSS 2.0